ІІ ауысым сабақ кестесі

Апта күнісабақ №Уақыты5 "а"5"ә"5"б"5"в"5"г"5"ғ"5"д"5"е"5"ж"5"з"5"и"5 "к"5 "қ"5 "л"6"а"6"ә"6"б"6"в"6"г"6"ғ"6"д"6"е"6"ж"6"з"6"и"6 "к"7"а"7"ә"7"б"7"в"7"г"7"ғ"7"д"7"е"7"ж"7"з"7"и"7"к"7"қ"
114:00-14:45Математика Баймұрзаева Қ.Музыка Байзахова СОрыс тілі Мархабай Г.Т. Мукимбекова А. 322/119Д/Ш Әребаев Б.
Амангелдиев Ж.
Ағылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н. 225/221
Қазақ тілі Қосалбаева Л.Д/Ш Турғын П.
Алибеков У.
Орыс тілі Касымбекова С.Баймбетова Ш.310/109Математика Бекеева Г.Д/Ш Егенов А.
Кочиев И.
Математика Рахымбай ШЖаратылыс тану Молдабекова А.Қазақ тілі Пиримкулова Гинформатика Омарбекова А.А.
Елемесова Н.А.112/317
Жаратылыс тану Турсункулова АҚазақ тілі Касымова ААғылшын тілі Ельчибаева М.
Тохаева Г. 224/314
Тарих Әбуова АМатематика Жанаева МҚазақ тілі Дарыбаева КТарих Есебаева АӨӨТ Тасходжаева ГЕңбек Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г. 120/124
Жаратылыс тану Алибекова КҚазақ тілі Арыстанова ЖОрыс тілі Бектурсынова А
Назаров К. 323/211
Орыс тілі Джурабекова Ш.
Жуманова С. 123/114
Өзін-өзі тану Қуандық НҚазақ тілі Колжанова СМатематика Омирбекова ГҚазақ тілі Жолдасова АФизика Туймелиева АТарих Баймахан ЕМатематика Жұмаділлаева МАғылшын тілі Өмірәлі А.
Баратова С. 316/320
Математика Бердиева НБиология Жолдасова Р.Химия Орал НТарих Кауменова А
Дүйсенбі214:50-15:35Орыс тілі Накипбекова А. Мукимбекова А. 324/322Математика Баймұрзаева Қ.Математика Нұрмаханова А.Ағылшын тілі Тұрғын Ө.
Тохаева Г. 225/123
Д/Ш Әребаев Б.М.
Амангелдиев Ж.К.
Математика Лесбек Б Орыс тілі КасымбековаС Баймбетова Ш 310/112Д/Ш Алибеков У.
Турғын П.
Тарих Сагинтаева АТарих Оразымбетова Н.Д/Ш Кочиев И. Егенов АҚазақ тілі Пиримкулова ГИнформатика Аламанова Г.Булекбаева М. 109/315Орыс тілі Назаров К.
Джурабекова Ш.228/317
Қазақ тілі Касымова ААғылшын тілі ТохаеваГ. Ельчибаева М. 224/227Орыс тілі Мархабай Г. Бектурсынова А 323/314Ағылшын тілі Кетпенова Ж.
Садықова А 316/215
Информатика Омарбекова А. Елемесова Н. 234/319Математика Сайдазимова А.Орыс тілі Дуйсебаева А Жуманова С. 221/326Қазақ тілі Дарыбаева КҚазақ тілі Абайдуллаева АТарих Әбуова А.Математика Жанаева МТарих Есебаева АМатематика Жанузакова ГҚазақ тілі Колжанова СБиология Жолдасова РҚазақ тілі Арыстанова ЖМатематика Омирбекова ГҚазақ тілі Ділдабек ЕГеография Рысбекова ЖТарих Баймахан ЕМатематика Бердиева НГеография Исмайлова М.Тарих Кауменова А.Физика Даутбаева БАғылшын тілі Мамыр Н
Аманбай Қ. 226/119А
315:40-16:25Ағылшын тілі Тохаева Г.Л. Мамыр Н.Ә. 316/322Қазақ тілі Пиримкулова ГД/Ш Махатов Н.М. Жакыпбеков Д.К.Орыс тілі Мархабай Г.Мукимбекова А. 119/123қазақ тілі Курбанкулова ГД/Ш Әребаев Б.
Амангелдиев Ж.
Қазақ тілі Қосалбаева ЛЕңбек Ногаева М.
Исабекова А.120/124
орыс тілі Баймбетова Ш.Касымбекова С. 310/213Математика Рахымбай ШАғылшын тілі Дайрабаева Х. Отемисова Т. 225/228информатика Аламанова Г.Булекбаева М. 109/214Математика Бекеева ГТарих Сагинтаева АТарих Есебаева Аинформатика Омарбекова А. Елемесова Н. 234/227Математика Жанаева МҚазақ тілі Дарыбаева КАғылшын тілі Тохаева Г.
Ельчибаева М.224/319
Орыс тілі Бектурсынова А.
Дуйсебаева А.м 323/318
Қазақ тілі Байбосынова ГМатематика Сайдазимова АМатематика Жұмаділлаева МАғылшын тілі Молдабек А. Кетпенова Ж. 226/230Тарих Әбуова А.Қазақ тілі Абайдуллаева АТарих Кауменова АМатематика Жанузакова ГОрыс тілі Джурабекова Ш.
Жуманова С. 119Б/233
Ағылшын тілі АманбайҚ. Өмірәлі А. 316/229География Рысбекова ЖМатематика Омирбекова Г.Физика Туймелиева АОрыс тілі НакипбековаА.
Еспулатова А. 325/123А
Қазақ тілі Жолдасова Ақазақ тілі Колжанова С.Математика Бердиева Н.Биология Алибекова КХимия Орал Н
416:35-17:20Қазақ тілі Курбанкулова ГОрыс тілі Накипбекова А. Мукимбекова А. 318/324Тарих Мамытова Г.К.Қазақ тілі Кожахметова М.Математика Нұрмаханова А.Тарих Оразымбетова Нматематика Рахымбай ШМатематика Сайдазимова ААғылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н. 224/213
Қазақ тілі Қосалбаева Л.Орыс тілі Касымбекова С.Баймбетова Ш. 310/228 қазақ тілі Пиримкулова ГАғылшын тілі Дайрабаева Х
Отемисова Т. 316/315
музыка (о) Байзахова СҚазақ тілі Касымова АМатематика Өмірбекова ГТарих Әбуова А.Математика Жанаева М.Жаратылыс тану Турсункулова А.Д/Ш Әребаев Б.М.
Амангелдиев Ж.
Ағылшын тілі Садықова А.Тохаева Г. 225/326Тарих Есебаева АД/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Орыс тілі Жуманова С.
Бектурсынова А 323/230
Информатика Елемесова Н.
Омарбекова А.120/231
Математика Жұмаділлаева МАғылшын тілі Өмірәлі А.
Аманбай Қ. 124/114
Д/Ш Утегенов Е.
Ниязов Е.
Тарих Баймахан ЕОрыс тілі Мархабай Г Туткабекова А 231/229Орыс тілі Джурабекова Ш.Еспулатова А. 325/113Биология Жолдасова Р.Қазақ тілі Колжанова С.Қазақ тілі Ділдабек ЕТарих Кауменова АӨӨТ Жақсылық ҒҚазақ тілі Жолдасова АГеография Исмайлова МҚазақ тілі Арыстанова Ж.
517:25-18:10Қазақ тілі (ф) (0) Дарыбаева К.Қазақ тілі Пиримкулова ГҚазақ тілі Курбанкулова ГМатематика Нұрмаханова АОрыс тілі Мукимбекова А. Касымбекова С. 319/221Еңбек (О) Исабекова А.Ногаева М.Т.Ағылшын тілі Аманбай Қ. Тохаева Г. 224/112Тарих Мамытова Г.Қазақ тілі Кожахметова МЖаратылыстану Молдабекова АЕңбек Мейрамова А Хансейтова П 120/125Қазақ тілі (Ф)(О) Байбосынова ГОрыс тілі Баймбетова Ш.
Ошанова К. 310/315
Д/Ш Ниязов Е.
Утегенов Е.
Ағылшын тілі Кетпенова Ж.
Отемисова Т. 225/332
Д/Ш (о) Жакыпбеков Д.К.
Махатов Н.М.
қазақ тілі Касымова АТарих Әбуова АД/Ш (О) Амангелдиев Ж.
Әребаев Б.
еңбек (о) Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г.
Математика Сайдазимова А информатика Елемесова Н.
Омарбекова А. 214/220
Тарих Есебаева АД/Ш (о) Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Орыс тілі Дуйсебаева А.
Бектурсынова А. 323/321
Жаратылыстану Алибекова КҚазақ тілі Ділдабек ЕОрыс тілі Мархабай Г.
Жуманова С. 319/110
Математика Жанузакова Г.География Рысбекова Ж.Д/Ш Кочиев И.
Егенов А.
Орыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/235Ағылшын тілі Баратова С.
Дайрабаева Х. 316/311
Тарих Баймахан ЕБиология Жолдасова Р.қазақ тілі Колжанова С.Ағылшын тіл Өмірәлі А.
Мамыр Н. 227/115
Қазақ тілі Арыстанова Ж.Математика Бердиева Н
618:15-19:00Еңбек (0) Исабекова А
Ногаева М.
қазақ тілі (Ф)(О) Құрбанбай Г. табиғат сақ( ү)(о)Математика Лесбек Б.Д/Ш (О) Жакыпбеков Д.
Махатов Н.
еңбек (о) Алтынбайкызы ГАламанов Ж.эколог(ф)(о)Орыс тілі Дуйсебаева А.
Жуманова С. 317/220
ән-күй (ү)Д/Ш (о) Утегенов Е.
Ниязов Е.
Биология (ф) (о) Калназарова Д.еңбек (о) Хансейтова П.
Құратаев М.
домбыра (ү)(о)Д/Ш Кочиев И.
Егенов А.
физика Туймелиева АБиология (ф)(о) Жамбаева Р.домбыра (ү)(о)орыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А. 325/115
Математика Бердиева НД/Ш (о) Жагипаров Т.
Белгібаев Б.
719:05-19:50Д/Ш(О) Утегенов Е.
Ниязов Е.
Биология (ф)(О) Калназарова Д. домбыра (ү)(о)Д/Ш(О) Алибеков У.
Турғын П.
Сейсенбі114:00-14:45Математика Баймұрзаева Қ.ДАғылшын тілі Тохаева Г. Дайрабаева Х316/324Д/Ш Махатов Н.М. Жакыпбеков Д.К.Өзін-өзі тану Қуандық Н.Тарих Мамытова ГҚазақ әдебиеті Қосалбаева Л.Тарих Оразымбетова НМатематика Сайдазимова Аорыс тілі Баймбетова Ш.Касымбекова С. 310/213Математика Рахымбай ШИнформатика Аламанова Г.Булекбаева М. 315/228Тарих Сагинтаева А.Еңбек Құратаев М.
Амзеева И. 120/124
Ағылшын тілі Кулдашова У.
Отемисова Т 225/317
Математика Жанаева МАғылшын тілі ТохаеваГ. Ельчибаева М. 224/227Өзін-өзі тану Тасходжаева ГОрыс тілі Мархабай Г.Дуйсебаева А. 323/215Д/Ш Амангелдиев Ж.
Әребаев Б.
Жаратылыстану Турсункулова АҚазақ тілі Байбосынова ГҚазақ тілі Дарыбаева КҚазақ тілі Абайдуллаева АМатематика Жұмаділлаева МТарих Әбуова А.Тарих Есебаева АОрыс тілі Джурабекова Ш.
Жуманова С. 319/114
Физика Туймелиева АМатематика Жанузакова Г.Қазақ тілі Арыстанова ЖБиология Жолдасова РГеография Рысбекова ЖМатематика Омирбекова ГИнформатика Елемесова Н. Берденова Ж. 234/123АМатематика Бердиева Нқазақ тілі Колжанова С.Физика Даутбаева Б.Орыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/116Ағылшын тілі Мамыр Н
Аманбай Қ. 119/119А
214:50-15:35Қазақ тілі Курбанкулова ГМатематика Баймұрзаева Қ.ДМатематика Нұрмаханова А.Қазақ тілі Кожахметова М.Өзін-өзі тану Қуандық НТарих Оразымбетова НҚазақ тілі Қосалбаева ЛТарих Мамытова Г.Математика Бекеева Г.Орыс тілі Касымбекова С.Баймбетова Ш. 310/212 Жаратылыс тану Садуақас Д.Ағылшын тілі Мамыр Н.
Баратова С. 224/214
Қазақ тілі Пиримкулова ГҚазақ тілі Байбосынова ГОрыс тілі Мархабай Г. Дуйсебаева А. 323/232 Д/Ш Жакыпбеков Д.
Махатов Н.
Математика Жанаева МАғылшын тілі Кетпенова Ж.
Садықова А 225/215
Тарих Әбуова АТарих Есебаева АӨзін-өзі тану Тасходжаева Математика Сайдазимова АИнформатика Елемесова Н.Омарбекова А. 227/231Д/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Еңбек Құратаев М.
Алтынбайкызы Г. 120/124
Математика Жұмаділлаева МФизика Туймелиева АҚазақ тілі Колжанова С.Орыс тілі Джурабекова Ш.
Жуманова С. 321/233
Химия Орал Н.Математика Омирбекова ГҚазақ тілі Ділдабек ЕТарих Баймахан ЕОрыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/123АТарих Кауменова АМатематика Бердиева НҚазақ тілі Жолдасова АД/Ш Жагипаров Т.
Белгібаев Б.
Физика Даутбаева Б
315:40-16:25Тарих Мамытова Г.К.ӨӨТ Қуандық Н.Ағылшын тілі Отемисова Т. Дайрабаева Х. 3146/119Математика Нұрмаханова АҚазақ тілі Курбанкулова ГМатематика Бекеева Қазақ әдебиеті Қосалбаева ЛАғылшын тілі Ельчибаева М.
Мамыр Н. 224/109
Тарих Сагинтаева АИнформатика Аламанова Г.Булекбаева М. 234/212Қазақ тілі Пиримкулова ГОрыс тілі Касымбекова С.
Баймбетова Ш. 310/214
Жаратылыстану Молдабекова АМатематика Лесбек Б.ӨӨТ Тасходжаева Г.Тарих Әбуова А.Д/Ш Жакыпбеков Д Махатов Н.Математика Жанаева М.Қазақ тілі Абайдуллаева А Математика Сайдазимова А.Д/Ш Амангелдиев Ж.
Әребаев Б.
Жаратылысану Турсункулова АОрыс тілі Дуйсебаева А Мархабай Г.323/231Информатика Елемесова Н. Омарбекова А. 211/230Ағылшын тілі Кетпенова Ж.
Тохаева Г. 225/321
Еңбек Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г 120/124
Ағылшын тілі Өмірәлі А.
Аманбай Қ. 314/114
Математика Жанузакова ГҚазақ тілі Колжанова СТарих Баймахан ЕОрыс тілі Джурабекова Ш.
Еспулатова А. 325/113
Математика Омирбекова Г.еңбек Хансейтова П.
Құратаев М. 326/311
Қазақ тілі Ділдабек ЕҚазақ тілі Жолдасова АФизика Даутбаева Б Математика Бердиева Н.Қазақ тілі Арыстанова Ж.Биология Алибекова К
416:35-17:20Жаратылыс тану Калназарова Д.Ттарих Мамытова Г.К.Қазақ тілі Курбанкулова ГИнформатика Аламанова Г.Булекбаева М.Т. 215/123Математика Нұрмаханова А.Ағылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н. 224/119Б
математика Рахымбай ШҚазақ тілі Кожахметова М.Жаратылыс тану Асилбекова ЗТарих Оразымбетова Н.Орыс тілі Касымбекова С. Баймбетова Ш. 310/228 Математика Бекеева ГАғылшын тілі Дайрабаева Х
Отемисова Т. 225/315
Тарих Сагинтаева АҚазақ тілі Касымова АМатематика Өмірбекова ГТарих Әбуова А.Д/Ш Махатов Н.
Жакыпбеков Д.
Еңбек Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г 120/124
Қазақ тілі Дарыбаева КМатематика Сайдазимова А Д/Ш Амангелдиев Ж.Әребаев Б.Жаратылыс тану Турсункулова АҚазақ тілі Байбосынова Г.Математика Жанаева МТарих Есебаева АҚазақ әдебиет Ділдабек ЕИнформатика Омарбекова А. Елемесова Н. 221/110Химия Орал Н.Орыс тілі Мархабай Г Туткабекова А 223/229Қазақ тілі Жолдасова АОрыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/235Қазақ тілі Колжанова С.Математика Жұмаділлаева МБиология Жолдасова Р.Д/Ш Алибеков У.
Турғын П.
Тарих Кауменова А.Математика Бердиева НҚазақ тілі Арыстанова Ж.
517:25-18:10Қазақ тілі Курбанкулова ГҚазақ тілі (ф) (о) Ділдабек ЕЖаратылыстану Калназарова Д. Тарих Мамытова Г.К.Еңбек (О) Ногаева М.Т.
Исабекова А.Ж.
Д/Ш Әребаев Б.
Амангелдиев Ж.
Өзін-өзі тану Қуандық НИнформатика Аламанова Г.Турсынова А. 221/109Қазақ тілі Кожахметова М Еңбек (о) Құратаев М.Хансейтова П.Қазақ тілі (ф) (О) Құрманбай Г.Музыка (О) Байзахова СМатематика Бекеева ГЖаратылыс тану Молдабекова АД/Ш Жакыпбеков Д.
Махатов Н.
ән-күй (ү)Еңбек (О) Аламанов Ж Алтынбайкызы Г.Қазақ тілі Дарыбаева КМатематика Жанаева МЭколог (ф) (О) Жакашева ГОрыс тілі Дуйсебаева А Жуманова С. 323/326Эколог (ф)(О) Ахметова Б.Музыка (О) Жунисова НТарих Әбуова А.Информатика Елемесова Н. Омарбекова А. 232/211Математика Жанузакова ГАғылшын тілі Аманбай Қ.Кутынбетова А. 225/110Биология Жолдасова РҚазақ тілі Арыстанова ЖҚазақ тілі Жолдасова ААғылшын тілі Кетпенова Ж. Тохаева Г. 316/235Д/Ш Сахы А.
Жагипаров Т.
Ағылшын тілі Баратова С.Ельчибаева М. 224/123АОрыс тілі Накипбекова А.ЕспулатоваА. 325/320қазақ тілі Колжанова С.Д/Ш Зайнулла М.
Белгібаев Б.
домбыра (ф)Тарих Кауменова А
618:15-19:00табиғат сақ( ү)(о)Д/Ш (о) Махатов Н.М.
Жакыпбеков Д.К.
Еңбек (О) Ногаева М.Исабекова А.робот тех (ү) (о)Қазақ тілі (ф)(О) Құрманбай ГД/Ш (О) Егенов А.
Кочиев И.
музыка (о) Байзахова СЭколог (ф)(О) Жакашева ГОрыс тілі Дуйсебаева А. Жуманова С. 323/319Еңбек (О) Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г.
ән-күй (ү)Д/Ш (О) Белгібаев Зайнулла М.Ағылшын тілі Кетпенова Ж.
Садықова А. 224/211
Биология (ф) (О) Турсункулова Адомбыра (ү)(о)еңбек (о) Хансейтова П.
Құратаев М.
Д/Ш (О) Утегенов Е.
Ниязов Е.
Ағылшын тілі Аманбай Қ. Өмірәлі А. 316/113Биология (ф) (О) Жолдасова РД/Ш Алибеков У.
Турғын П.
орыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А. 325/115
Биология Алибекова КМатематика Бердиева Н
719:05-19:50
Сәрсенбі114:00-14:45Д/Ш Махатов Н. Жакыпбеков Д.Орыс тілі Накипбекова А.
Мукимбекова А. 322/324
Математика Нұрмаханова А.Д/Ш Әребаев Б.М.
Амангелдиев Ж.К
Тарих Мамытова ГМатематика Бекеева Д/Ш Турғын П.
Алибеков У.
Орыс тілі Касымбекова С.
Баймбетова Ш. 310/109
Информатика Аламанова Г.Булекбаева М. 124/213Қазақ тілі Қосалбаева ЛТарих Сагинтаева ААғылшын тілі Мамыр Н.
Баратова С. 225/214
Тарих Оразымбетова НӨӨТ Қуандық НМузыка Байзахова СӨӨТ Тасходжаева Гқазақ тілі Касымова АЖаратылыс тану Молдабекова А.Математика Жанаева МАғылшын тілі Ельчибаева М.
Тохаева Г. 224/318
Тарих Есебаева АОрыс тілі Дуйсебаева А.
Жуманова С. 123/220
Математика Жұмаділлаева МТарих Әбуова А.Қазақ тілі Арыстанова ЖОрыс тілі Бектурсынова Назаров К. 323/211Математика Жанузакова ГҚазақ тілі Колжанова СФизика Туймелиева А.Математика Омирбекова ГАғылшын тілі Аманбай Қ.
Өмірәлі А. 112/113
Ағылшын тілі Кетпенова Ж. Тохаева Г. 316/235География Рысбекова ЖГеография Исмайлова ММатематика Бердиева Нбиология Жолдасова РИнформатика Берденова Ж.
Байбосынов Е 120/115
физикаТарих Кауменова А
214:50-15:35еңбек Исабекова А.
Ногаева М. 120/124
Математика Баймұрзаева Қ.Орыс тілі Мархабай Г. Мукимбекова А. 320/119Ағылшын тілі Тұрғын Ө.
Тохаева Г 224/123
Д/Ш Әребаев Б.М.
Амангелдиев Ж.К.
Қазақ тілі Қосалбаева Л.Орыс тілі КасымбековаС
Баймбетова Ш 310/112
Жаратылыс тану Молдабекова АМатематика Бекеева Г.Ағылшын тілі Баратова С.
Отемисова Т. 316/212
Математика Рахымбай ШҚазақ тілі Пиримкулова ГӨТТ Қуандық НОрыс тілі Назаров К.
Джурабекова Ш. 221/317
Қазақ тілі Касымова АОрыс тілі БектурсыноваА. Дуйсебаева А 323/227Еңбек Аламанов Ж Алтынбайкызы Г. 226/314Тарих Әбуова АҚазақ тілі Абайдуллаева А Математика Сайдазимова ААғылшын тілі Садықова А.
Тохаева Г. 225/326
Тарих Есебаева АЖаратылыс тану Турсункулова АМатематика Жұмаділлаева ММатематика Жанаева МӨзін-өзі тану Турсынбаева А.Биология Алибекова К.Тарих Сагинтаева АГеография Рысбекова Ж.Тарих Баймахан ЕҚазақ тілі Жолдасова АМатематика Омирбекова Г.Информатика Байбосынов Е. Берденова Ж. 234/311Биология Жолдасова РД/Ш Алибеков У.
Турғын П.
Математика Бердиева НГеография Исмайлова МОрыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А.325/116
Қазақ тілі Арыстанова Ж.
315:40-16:25Орыс тілі Накипбекова А.
Мукимбекова А 326/322
Ағылшын тілі Тохаева Г. Дайрабаева Х 326/324Тарих Мамытова Г.К.Математика Нұрмаханова Ақазақ тілі Курбанкулова ГӨӨТ Қуандық Нматематика Рахымбай ШАғылшын тілі Ельчибаева М.
Мамыр Н. 224/109
Д/Ш Турғын П.Алибеков У.Орыс тілі Касымбекова С.
Баймбетова Ш. 310/212
Қазақ тілі Пиримкулова ГД/Ш Егенов А.
Кочиев И.
Математика Бекеева ГТарих Сагинтаева ААғылшын тілі Кетпенова Ж.
Отемисова Т. 124/232
Қазақ тілі Касымова А Тарих Әбуова А.Математика Жанаева М.Музыка Жунисова НТарих Есебаева АД/Ш Амангелдиев Ж.
Әребаев Б.
Қазақ тілі Дарыбаева КОрыс тілі Дуйсебаева А Мархабай Г. 214/231Орыс тілі Жуманова С.Бектурсынова А 323/230Өзін-өзі тану Турсынбаева АМатематика Жұмаділлаева МҚазақ тілі Ділдабек ЕМатематика Жанузакова ГҚазақ тілі Колжанова С.Ағылшын тілі Аманбай Қ.Б.
Өмірәлі А.Б. 116/229
Математика Омирбекова ГТарих Баймахан Е.Биология Жолдасова Р Химия Орал Н.География Исмайлова МАғылшын тілі Баратова С.
Тохаева Г. 325/117
Математика Бердиева Н.Д/Ш Жагипаров Т.
Белгібаев Б.
Информатика Байбосынов Е.
Берденова Ж. 213/119А
416:35-17:20Математика Баймұрзаева Қ.Динформатика Аламанова Г.
Булекбаева М. 212/324
Қазақ тілі Курбанкулова ГОрыс тілі Мархабай Г.
Мукимбекова А. 315/123
Математика Нұрмаханова А.орыс тілі Касымбекова С. Ошанова К. 310/119Б Еңбек Исабекова А.
Ногаева М. 120/124
Математика Сайдазимова АҚазақ тілі Кожахметова М Д/Ш Егенов А.
Кочиев И.
ӨӨТ Қуандық Н.Жаратылыстану Молдабекова А.Д/Ш Ниязов Е. Утегенов Е.Қазақ тілі Байбосынова Г Математика Жанаева ММатематика Өмірбекова ГД/Ш Жакыпбеков Д Махатов Н.Қазақ тілі Дарыбаева КТарих Әбуова А.Орыс тілі Бектурсынова А.Дуйсебаева А. 323/318Жаратылыстану Турсункулова АЕңбек Алтынбайкызы Г.
Аламанов Ж. 112/220
Тарих Есебаева АӨзін-өзі тану Турсынбаева АД/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Ағылшын тілі Кетпенова Ж.
Садықова А. 224/211
География Рысбекова ЖТарих Сагинтаева АТарих Баймахан Е.Биология Жолдасова РФизика Туймелиева А.Орыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 315/235Қазақ тілі Колжанова С.Ағылшын тілі Баратова С.Ельчибаева М. 224/123АХимия Орал Н.Тарих Кауменова А.Қазақ тілі Жолдасова АҚазақ тілі Арыстанова Ж.Биология Алибекова К.
517:25-18:10тарих Мамытова Г.К.ңбек Исабекова А
Ногаева М. 228/324
Ағылшын тілі Отемисова Т. Дайрабаева Х. 3146/119Жаратылыстану Калназарова Д Орыс тілі Мукимбекова А.Касымбекова С. 315/221жас математик (ү)(о)Жаратылыстану Асилбекова ЗМузыка (О) Байзахова СӨзін-өзі тану Қуандық Н.Қазақ тілі Қосалбаева ЛД/Ш (О) Егенов А Кочиев И.Математика Бекеева ГҚазақ тілі (ф) (о) Пиримкулова ГҚазақ тілі Байбосынова Г Тарих Есебаева АТарих Әбуова А.Ағылшын тілі Ельчибаева М.
Тохаева Г. 224/314
Д/Ш (О) Махатов Н.
Жакыпбеков Д
Еңбек (О) Алтынбайкызы Г.Аламанов Ж.Қазақ тілі Дарыбаева КМатематика Сайдазимова А жаратылыстану Турсункулова АӨТТ Турсынбаева ААғылшын тілі Молдабек А. Кетпенова Ж. 316/230Орыс тілі Дуйсебаева А.
Бектурсынова А. 323/321
Қазақ тілі Абайдуллаева Аеңбек Хансейтова П.
Құратаев М. 120/124
Орыс тілі Мархабай Г.
Жуманова С. 110/310
Математика Жанузакова Г.Қазақ тілі Арыстанова ЖТарих Баймахан ЕФизика Туймелиева АМатематика Омирбекова ГМатематика Жұмаділлаева МӨзін-өзі тану Жақсылық Ғорыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А 325/117
Химия Орал Н.Ағылшын тілі Баратова С.
Мамыр Н. 225/116
Ағылшын тілі Мамыр Н
Аманбай Қ. 109/119А
618:15-19:00Қазақ тілі Пиримкулова ГҚазақ тілі (ф) (о) Байбосынова Г.табиғат сақ (ү)(о)Д/Ш (О) Алибеков У.
Турғын П.
Қазақ тілі (ф) (О) Құрманбай Г.Еңбек (О) Мейрамова А
Амзеева И
музыка (О) Байзахова С музыка (О) Жунисова НЭколог (ф)(О) Жакашева Гтәрбие сағаты Елемесова НД/Ш (О) Белгібаев Б.Зайнулла М.Д/Ш Утегенов Е.Ниязов Е.Еңбек(О) Хансейтова П.
Құратаев М.
домбыра (ү)(о)биология (Ф)(О) Калназарова Д.Д/Ш (О) Кочиев И.
Егенов А.
тәрбие сағаты Тохаева ГАғылшын тілі Баратова С.
Дайрабаева Х. 316/311
Д/Ш (О) Алибеков У.
Турғын П.
орыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А. 325/115
География Исмайлова М.
719:05-19:50Д/Ш (О) Әребаев Б.М.
Амангелдиев Ж.
Д/Ш (О) Утегенов Е.
Ниязов Е.
Биология (ф) (О) Калназарова ДД/Ш (О) Сахы А.
Жагипаров Т.
Бейсенбі114:00-14:45Ағылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н. 316/322
Математика Баймұрзаева Қ.ДМатематика Нұрмаханова А.Жаратылыс тану Калназарова Д қазақ тілі Курбанкулова ГИнформатика Аламанова Г. Турсынова А.Т 232/221математика Рахымбай ШОрыс тілі Касымбекова С.
Баймбетова Ш. 310/109
Математика Бекеева Г.Ағылшын тілі Баратова С.Отемисова Т. 319/212Қазақ тілі Пиримкулова ГТарих Сагинтаева АЖаратылыстану Молдабекова АҚазақ тілі Байбосынова Г Д/Ш Жакыпбеков Д.
Махатов Н.
Қазақ тілі Касымова АЖаратылыс тану Турсункулова АОрыс тілі Мархабай Г.Дуйсебаева А. 323/215Д/Ш Амангелдиев Ж.Әребаев Б.Ағылшын тілі Ельчибаева М.
Тохаева Г. 224/318
Тарих Есебаева АМатематика Сайдазимова АД/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Математика Жұмаділлаева ММатематика Жанаева МАғылшын тілі Кетпенова Ж.
Садықова А. 225/211
Биология Алибекова КГеография Рысбекова ЖИнформатика Елемесова Н. Омарбекова А. 231/233Өзін-өзі тану Турсынбаева А.Орыс тілі Джурабекова Ш.
Еспулатова А. 325/113
Тарих Баймахан Е.Қазақ тілі Колжанова С.Қазақ тілі Ділдабек ЕҚазақ тілі Жолдасова АФизика Даутбаева Б Өзін-өзі тану Жақсылық ҒМатематика Бердиева НҚазақ тілі Арыстанова Ж.
214:50-15:35Математика Баймұрзаева Қ.Қазақ тілі Пиримкулова ГӨӨТ Қуандық Н.Т.Қазақ тілі Кожахметова М.Музыка Байзахова С Математика Бекеева Ағылшын тілі Аманбай Қ.
Тохаева Г. 226/112
Ағылшын тілі Ельчибаева М.
Мамыр Н. 224/109
Жаратылыс тану Асилбекова ЗҚазақ тілі Қосалбаева Л.Ағылшын тілі Дайрабаева Х. Отемисова Т. 215/228Орыс тілі Касымбекова С.
Баймбетова Ш. 310/214
Тарих Оразымбетова НМатематика Лесбек Б. Орыс тілі Мархабай Г.
Дуйсебаева А.323/232
Тарих Әбуова А.қазақ тілі Касымова АД/Ш Махатов Н.
Жакыпбеков Д.
Математика Жанаева ММатематика Сайдазимова Аеңбек Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г. 120/124
Тарих Есебаева АМатематика Жұмаділлаева МҚазақ тілі Байбосынова Г.Ағылшын тілі Кетпенова Ж.
Тохаева Г. 225/321
Қазақ тілі Абайдуллаева АМатематика Жанузакова ГҚазақ тілі Колжанова СОрыс тілі Джурабекова Ш.
Жуманова С. 326/233
Информатика Елемесова Н. Омарбекова А.234/229Математика Омирбекова ГҚазақ тілі Ділдабек ЕОрыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А. 325/311
Еңбек Хансейтова П.
Құратаев М.
Ағылшын тілі Өмірәлі А.
Баратова С. 316/320
Математика Бердиева НҚазақ тілі Жолдасова АИнформатика Байбосынов Е.
Берденова Ж.
География Исмайлова М.
315:40-16:25информатика Аламанова Г.
Булекбаева М. 321/322
Д/Ш Махатов Н Жакыпбеков Д.Қазақ тілі Курбанкулова ГАғылшын тілі Тұрғын Ө.
Тохаева Г. 225/123
Жаратылыстану Калназарова Д.Қазақ әдебиеті Қосалбаева Л.музыка Байзахова СҚазақ тілі Кожахметова МЕңбек Хансейтова П.
Құратаев М. 120/124
Өзін-өзі тану Қуандық НМатематика Рахымбай ШҚазақ тілі Пиримкулова ГМатематика Бекеева ГЖаратылыстану Молдабекова ААғылшын тілі Кетпенова Ж.Отемисова Т. 213/232Орыс тілі Бектурсынова А.
Дуйсебаева А 323/227
қазақ тілі Касымова АҚазақ тілі Дарыбаева КАғылшын тілі Тохаева Г.
Ельчибаева М. 224/319
Тарих Есебаева АД/Ш Амангелдиев Ж.
Әребаев Б.
Ағылшын тілі Садықова А.
Дайрабаева Х. 226/220
Еңбек Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г. 321/231
Қазақ тілі Байбосынова Г.Д/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Математика Жұмаділлаева МОрыс тілі Джурабекова Ш.Жуманова С. 310/114Математика Жанузакова ГҚазақ тілі Колжанова СМатематика Омирбекова ГИнформатика Елемесова Н. Омарбекова А. 326/113Өзін-өзі тану Турсынбаева АБиология Жолдасова Р Тарих Баймахан ЕМатематика Бердиева НТарих Кауменова А.Физика Даутбаева Б.Қазақ тілі Арыстанова Ж.Орыс тілі Орманова С Еспулатова А 325/119А
416:35-17:20Д/Ш Махатов Н.М.
Жакыпбеков Д.К.
Жаратылыстану Рысбекова Ж.Ағылшын тілі Отемисова Т. Дайрабаева Х. 316/119Математика Нұрмаханова АИнформатика Аламанова Г. Турсынова А. 211/221Ағылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н.
Қазақ әдебиеті Қосалбаева ЛҚазақ тілі Кожахметова ММузыка Байзахова С.Математика Рахымбай ШОрыс тілі Касымбекова С.Баймбетова Ш. 310/228 Математика Бекеева ГҚазақ тілі Пиримкулова Г. Д/Ш Ниязов Е.
Утегенов Е.
Математика Жанаева МҚазақ тілі Касымова АОрыс тілі Мархабай Г. Бектурсынова А 323/314ӨӨТ Тасходжаева ГТарих Әбуова АЖаратылыс тану Турсункулова АМатематика Сайдазимова А Қазақ тілі Дарыбаева КТарих Есебаева АЕңбек Туртаев И
Алтынбайкызы Г. 120/124
Жаратылыс тану Алибекова КД/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Тарих Кауменова ААғылшын тілі Аманбай Қ.Кутынбетова А. 225/110Математика Жанузакова Г.Қазақ тілі Арыстанова ЖБиология Жолдасова РИнформатика Елемесова Н. Омарбекова А. 225/235Математика Омирбекова ГҚазақ тілі Ділдабек ЕОрыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А. 325/320
Ағылшын тілі Баратова С.
Тохаева Г. 224/117
Математика Бердиева Н.География Исмайлова МӨзін-өзі тану Жақсылық Ғ.
517:25-18:10Қазақ тілі Курбанкулова Г.Жас математик (ү) (о)Информатика Аламанова Г. Булекбаева М 123/119 Еңбек (О) Ногаева М.
Исабекова А.
Ағылшын тілі Тохаева Г Мамыр Н. 224/221Жаратылыстану Калназарова ДТарих Оразымбетова НМатематика Сайдазимова АҚазақ тілі Кожахметова М Еңбек Құратаев М.
Хансейтова П.
Тарих Сагинтаева АҚазақ тілі Пиримкулова ГОрыс тілі Баймбетова Ш.
Ошанова К. 310/315
тәрбие сағаты Кулдашова УТарих Есебаева АОрыс тілі Бектурсынова А.
Дуйсебаева А 323/227
Математика Жанаева Ммузыка (О) Жунисова Н.Эколог (ф)(О) Жакашева Г.Қазақ тілі Дарыбаева КҚазақ тілі Байбосынова ГЕңбек (О) Алтынбайкызы Г.Аламанов Ж.Ағылшын тілі Ельчибаева М.
Садықова А. 224/231
Тарих Әбуова А. Қазақ тілі Арыстанова Ж. Эколог (ф) (О) Усенова Ахимия Орал НОрыс тілі Мархабай Г.Жуманова С. 110/319География Рысбекова Ж.Д/Ш Утегенов Е.
Ниязов Е.
Өзін-өзі тану Турсынбаева А.Математика Омирбекова Г.Ағылшын тілі Баратова С.
Дайрабаева Х. 316/311
Математика Жұмаділлаева МИнформатика Берденова Ж.
Омарбекова А. 212/320
қазақ тілі Колжанова С.Д/Ш Зайнулла М.
Белгібаев Б.
тарих Кауменова А Математика Бердиева Н
618:15-19:00табиғат сақ (ү)(о)Д/Ш (О) Әребаев Б. Амангелдиев Ж.Кқазақ тілі (Ф)(О) Құрбанбай Г. Еңбек(О) Исабекова А.
Ногаева М.
тәрбие сағаты Ельчибаева МД/Ш (О) Турғын П.
Алибеков У.
Музыка (О) Байзахова СЕңбек (О) Құратаев М.
Амзеева И.
Д/Ш (О) Жакыпбеков Д Махатов Н.ән-күй (ү)(о)тәрбие сағаты Әбуова Аэкология (ф) (О) Жакашева ГМузыка (О) Жунисова Нэколог(ф)Еңбек (О) Құратаев М.
Алтынбайкызы Г.
Қазақ әдебиет Ділдабек ЕБиология (ф)(О) Турсункулова ААғылшын тілі Аманбай Қ.
Дайрабаева Х. 225/233
домбыра (ү)(о)Д/Ш (О) Кочиев И.
Егенов А.
Орыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/311еңбек (О) Хансейтова П.Құратаев М.Информатика Омарбекова А.
Берденова Ж 220/117
Д/Ш(О) Жагипаров Т.
Белгібаев Б.
Еңбек (О) Мейрамова А.
Құратаев М.
719:05-19:50Экология (ф)(О) Усенова Адомбыра (ү)(о)Д/Ш (О) Алибеков У.
Турғын П.
Жұма114:00-14:45Қазақ тілі Курбанкулова Г.Орыс тілі Накипбекова А.Мукимбекова А.А 315/324Еңбек Исабекова А. Ногаева М. 120/124музыка Байзахова С. Математика Нұрмаханова А.қазақ тілі Қосалбаева Л. Жаратылыстану Асилбекова ЗТарих Мамытова Г.Ағылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н. 325/213
Тарих Оразымбетова Н.Математика Рахымбай ШОрыс тілі Касымбекова С.Баймбетова Ш 310/214Д/Ш Ниязов Е. Утегенов Е.Қазақ тілі Байбосынова Г Орыс тілі Мархабай Г.Дуйсебаева А. 318/232 Ағылшын тілі ТохаеваГ. Ельчибаева М. 224/227қазақ тілі Касымова Аеңбек Аламанов Ж.Алтынбайкызы Г. 119/215Өзін-өзі тану Тасходжаева ГД/Ш Әребаев Б.
Амангелдиев Ж.
Жаратылыстану Турсункулова ААғылшын тілі Садықова А.Дайрабаева Х. 225/220Қазақ тілі Абайдуллаева ААғылшын тілі Молдабек А. Кетпенова Ж. 315/230Математика Жанаева МОрыс тілі БектурсыноваА Назаров К. 323/211Физика Туймелиева АТарих Сагинтаева АМатематика Жанузакова Г.Математика Омирбекова ГТарих Баймахан ЕГеография Рысбекова ЖХимия Орал Н. Математика Жұмаділлаева МАғылшын тілі Өмірәлі А.
Баратова С. 316/320
Математика Бердиева НБиология Жолдасова Р.Қазақ тілі Арыстанова Ж.Орыс тілі Орманова С Еспулатова А 325/119А
214:50-15:35Ағылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н.Ә. 316/322
Д/Ш Махатов Н Жакыпбеков Д.Орыс тілі Мукимбекова А.Мархабай Г. 119/324Тарих Мамытова ГЖаратылыстану Калназарова Д.музыка Байзахова С.математика Рахымбай ШД/Ш Алибеков У.
Турғын П.
орыс тілі Баймбетова Ш.Касымбекова С. 310/213Ағылшын тілі Баратова С.Отемисова Т. 225/212Д/Ш Егенов А Кочиев И.Математика Бекеева ГҚазақ тілі Пиримкулова Г. Орыс тілі Назаров К.
Джурабекова Ш. 228/317
Математика Жанаева ММатематика Өмірбекова ГАғылшын тілі Ельчибаева М.
Тохаева Г. 224/314
информатика Омарбекова А. Елемесова Н. 120/215Жаратылыстану Турсункулова А.Қазақ тілі Дарыбаева КҚазақ тілі Байбосынова ГМатематика Сайдазимова АМатематика Жұмаділлаева МЕңбек Туртаев И
Алтынбайкызы Г. 226/230
Орыс тілі Дуйсебаева А.
Бектурсынова А. 323/321
Қазақ тілі Абайдуллаева АҚазақ тілі Ділдабек ЕМатематика Жанузакова ГАғылшын Аманбай Қ. Дайрабаева Х. 109/233 Биология Жолдасова РҚазақ тілі Жолдасова Аеңбек Хансейтова П.
Құратаев М. 124/235
Физика Туймелиева АГеография Исмайлова МФизика Даутбаева Б.Тарих Кауменова А.Математика Бердиева Н.Орыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/116Қазақ тілі Арыстанова Ж.
315:40-16:25Орыс тілі Накипбекова А.Б
Мукимбекова А.А 227/32
Ағылшын тілі Тохаева Г. Дайрабаева Х 316/324Қазақ тілі Курбанкулова ГМатематика Нұрмаханова АТарих Мамытова ГМатематика Бекеева Информатика Аламанова Г.Жуманова Г. 234/112Математика Сайдазимова АД/Ш Турғын П.
Алибеков У.
Орыс тілі Касымбекова С.Баймбетова Ш. 310/212 Тарих Сагинтаева АД/Ш Егенов А.
Кочиев И.
Қазақ тілі Пиримкулова Г. Ағылшын тілі Кулдашова У.
Отемисова Т 326/317
Қазақ тілі Касымова АД/Ш Жакыпбеков Д.
Махатов Н.
Математика Жанаева МОрыс тілі Мархабай Г.
Дуйсебаева А. 214/215
Қазақ тілі Абайдуллаева А Өзін-өзі тану Тасходжаева Г.еңбек Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г. 120/124
Қазақ тілі Дарыбаева КАғылшын тілі Ельчибаева М.
Садықова А. 225/231
Орыс тілі Жуманова С.
Бектурсынова А 323/230
Қазақ тілі Арыстанова ЖЖаратылыстану Алибекова КТарих Кауменова ААғылшын тілі Аманбай Қ.Кутынбетова А. 226/110Д/Ш Утегенов Е.
Ниязов Е.
Тарих Баймахан ЕМатематика Омирбекова ГҚазақ тілі Ділдабек Е.Қазақ тілі Колжанова С.Өзін-өзі тану Жақсылық Ғ.Математика Бердиева НАғылшын тілі Баратова С.
Тохаева Г. 224/117
Ағылшын тіл Өмірәлі А.
Мамыр Н. 113/115
еңбек Хансейтова П.
Құратаев М. 233/116
Орыс тілі Орманова С Еспулатова А 325/119А
416:35-17:20Математика Баймұрзаева Қ.Дтарих Мамытова Г.К.Музыка Байзахова С.СОрыс тілі Мархабай Г.
Мукимбекова А. 320/123
қазақ тілі Курбанкулова ГЖаратылыстану Калназарова ДОрыс тілі КасымбековаС Баймбетова Ш 310/112Қазақ тілі Кожахметова ММатематика Бекеева Г.Жаратылыстану Молдабекова ААғылшын тілі Дайрабаева Х. Отемисова Т. 228/225Ағылшын тілі Мамыр Н.
Баратова С. 211/214
Тарих Оразымбетова НМатематика Лесбек Б.Еңбек Алтынбайқызы Г. Аламанов Ж 120/124Қазақ тілі Касымова АЖаратылыстану Турсункулова АМатематика Жанаева М.Ағылшын тілі Тохаева Г.
Ельчибаева М. 224/319
Орыс тілі Бектурсынова А.Дуйсебаева А. 323/318Қазақ тілі Байбосынова Гмузыка Жунисова НҚазақ тілі Абайдуллаева АМатематика Жұмаділлаева МҚазақ тілі Арыстанова ЖД/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Д/Ш Утегенов Е.
Ниязов Е.
Қазақ тілі Колжанова СӨзін-өзі тану Жақсылық ҒАғылшын тілі Аманбай Қ.Өмірәлі А.Б. 316/229Д/Ш Кочиев И.
Егенов А.
Математика Омирбекова Г.Тарих Баймахан ЕБиология Жолдасова РД/Ш Алибеков У.
Турғын П.
орыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А 325/117
Қазақ тілі Жолдасова Атарих Кауменова А Математика Бердиева Н
517:25-18:10Музыка (О) Байзақова С.Математика Баймұрзаева Қ.ДД/Ш(О) Махатов Н.М. Жакыпбеков Д.К.Қазақ тілі Кожахметова М.Орыс тілі Мукимбекова А.Касымбекова С. 322/221Д/Ш Әребаев Б.
Амангелдиев Ж.
Ағылшын тілі Аманбай Қ.Тохаева Г. 316/112Еңбек (О) Ногаева М.
Исабекова А.
Тарих Сагинтаева АМатематика Рахымбай Ш Қазақ тілі Пиримкулова ГРобото тех(ү)(о)Орыс тілі Баймбетова Ш.
Ошанова К. 310/315
Еңбек (О) Әмзеева И
Мейрамова А.
Жаратылыстану Турсункулова Ажаратылыстану Алибекова К Орыс тілі Мархабай Г. Бектурсынова А 323/314Қазақ тілі Дарыбаева КМатематика Жанаева Мән-күй (ү)Информатика Омарбекова А. Елемесова Н. 220/326Орыс тілі Дуйсебаева А.
Жуманова С. 317/220
Тәрбие сағаты Абайдуллаева АҚазақ тілі Байбосынова Г.Тәрбие сағаты Арыстанова Жжас лидер (ү)(о)Математика Жанузакова ГД/Ш Утегенов Е.
Ниязов Е.
Қазақ тілі Колжанова СФизика Даутбаева БТарих Баймахан Ехимия Орал Н.Математика Омирбекова ГҚазақ тілі Ділдабек ЕҚазақ тілі Жолдасова АД/Ш Алибеков У.
Турғын П.
Тарих Кауменова А.Ағылшын тілі Баратова С.Мамыр Н. 224/116Д/Ш Жагипаров Т.
Белгібаев Б.
618:15-19:00Д/Ш (о) Махатов Н.М.
Жакыпбеков Д.К.
Музыка (О) Байзахова С.Тарих Оразымбетова Нтабиғат сақ (ү) (о)Қазақ тілі (ф)(О) Құрманбай Гмузыка (О) Байзахова С.Еңбек (О) Мейрамова А Хансейтова Птәрбие сағаты Орыазымбетова НҚазақ тілі (ф) (О) Байбосынова Г Эколог (ф)(О) Жакашева Геңбек (о) Алтынбайкызы Г
Аламанов Ж.
музыка (О) Жунисова НД/ШЫ (О) Амангелдиев Ж.Әребаев Б.ән-күй (ү)домбыра (ү)(о)биология Алибекова КД/Ш Утегенов Е.
Ниязов Е.
География Рысбекова ЖД/Ш Кочиев И. Егенов А.Биолог (ф) (О) Калназарова ДҚазақ тілі Жолдасова Абиология Жолдасова Рд/ш (О) Зайнулла М.
Белгібаев Б.
Математика Бердиева Н
719:05-19:50домбыра (ү)(о)
Сенбі114:00-14:45Тарих Мамытова Г.К.Қазақ тілі Пиримкулова Г.Жаратылыстану Калназарова Д. Қазақ тілі Кожахметова М.Математика Нұрмаханова А.еңбек Исабекова А.
Ногаева М. 124/120
Тарих Оразымбетова НӨӨТ Қуандық НАғылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н. 316/213
Қазақ әдебиеті Қосалбаева Л.Математика Рахымбай ШТарих Сагинтаева АМатематика Бекеева ГАғылшын тілі Кулдашова У.Отемисова 316/317Математика Жанаева ММатематика Өмірбекова ГИнформатика Омарбекова А.
Елемесова Н. 323/314
Жаратылыстану Молдабекова А.Қазақ тілі Абайдуллаева А Математика Сайдазимова А.Орыс тілі Дуйсебаева А Жуманова С. 323/326Ағылшын тілі Садықова А.
Дайрабаева Х. 225/220
Математика Жұмаділлаева МҚазақ тілі Байбосынова Г.Жаратылыстану Алибекова КЕңбек Аламанова Ж.
Алтынбайкызы Г. 310/211
Ағылшын тілі Өмірәлі А.
Аманбай Қ. 224/114
География Рысбекова ЖД/Ш Утегенов Е.
Ниязов Е.
Физика Даутбаева БФизика Туймелиева А.тарих Баймахан Е.Д/Ш Сахы А.
Жагипаров Т.
Орыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/123АГеография Исмайлова МХимия Орал Неңбек Құратаев М. Хансейтова П. 119Б/115ӨӨТ Жақсылық ҒМатематика Бердиева Н
214:50-15:35жаратылыстану Калназарова Д.ТЖаратылыстану Рысбекова Ж.еңбек Исабекова А. Ногаева М. 120/124Тарих Мамытова ГАғылшын тілі Тохаева Г.Л.
Мамыр Н.Ә. 225/221
орыс тілі Касымбекова С. Ошанова К. 310/119Б қазақ тілі Қосалбаева Л Жаратылыстану Молдабекова АҚазақ тілі Кожахметова М Математика Рахымбай ШЖаратылыстану Садуақас Д.Математика Бекеева ГАғылшын тілі Дайрабаева Х
Отемисова Т. 234/315
Еңбек Әмзеева И
Мейрамова А. 119/317
информатика Омарбекова А. Елемесова Н. 221/232жаратылыстану Алибекова К Математика Жанаева МАғылшын тілі Кетпенова Ж.Садықова А 226/215Қазақ тілі Абайдуллаева А Ағылшын тілі Ельчибаева М.
Тохаева Г. 224/318
Математика Сайдазимова А Д/Ш Амангелдиев Ж.
Әребаев Б.
Орыс тілі Дуйсебаева А Мархабай Г. 232/231Математика Жұмаділлаева МД/Ш Белгібаев Б.
Зайнулла М.
Музыка Жунисова Н.ӨӨТ Сарсенбаева А.химия Орал НТарих Баймахан Е.Математика Омирбекова ГАғылшын тілі Аманбай Қ.Өмірәлі А.316/113қазақ тілі Ділдабек Е.ӨӨТ Жақсылық ҒФизика Туймелиева АОрыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А. 325/320еңбек Хансейтова П.
Құратаев М. 321/117
География Исмайлова ММатематика Бердиева НФизика Даутбаева Б
315:40-16:25ӨӨТ Қуандық Н.ТТарих Мамытова Г.К.Математика Нұрмаханова А.қазақ тілі (ф) Құрбанбай Г.Еңбек Ногаева М.
Исабекова А. 120/124
орыс тілі Касымбекова С. Ошанова К.310/119Б д/шы Турғын П.
Алибеков У.
қазақ тілі Кожахметова М.еңбек Хансейтова П.
Құратаев М. 112/213
д/шы Егенов А.
Кочиев И.
Қазақ тілі Пиримкулова ГЕңбек Мейрамова А
Амзеева И. 212/214
Музыка Байзахова СД/Ш Ниязов Е.
Утегенов Е.
Еңбек Алтынбайқызы Г Аламанов Ж 221/232экология (Ф) Жакашева ГЖас сарбаз Алдибеков ЕМатематика Жанаева М.Орыс тілі Дуйсебаева А. Жуманова С. 323/319информатика Омарбекова А. Елемесова Н. 318/320Ағылшын тілі Садықова А.Тохаева Г. 225/326Математика Сайдазимова АҚазақ тілі Абайдуллаева АД/ШЫ Белгібаев Б.
Зайнулла М
Музыка Жунисова НМатематика Жұмаділлаева МГеография Рысбекова Жбиология Алибекова КФизика Туймелиева А.Орыс тілі Мархабай Г Туткабекова А 317/229химия Орал НАғылшын тілі Кетпенова Ж.Тохаева Г. 316/235Математика Омирбекова ГАғылшын тілі Баратова С.Ельчибаева М. 224/123АФизика Даутбаева Б.орыс тілі Накипбекова А.
Еспулатова А 325/117
Ағылшын тіл Өмірәлі А.
Мамыр Н. 226/115
тарих Кауменова А домбыра
416:35-17:20Тәрбие сағаты Курбанкулова Г.Еңбек Исабекова А
Ногаева М. 120/124
Тарих Мамытова Г.К.тәрбие сағаты Тұрғын Ө.Д/Ш Әребаев Б.
Амангелдиев Ж.
Ағылшын тілі Тохаева Г.
Мамыр Н. 225/119Б
қазақ тілі (ф) Құрбанбай Г.тәрбие сағаты Бекеева Г.Тәрбие сағаты Қосалбаева Лтәрбие сағаты Рахымбай ШӨӨТ Қуандық Н Д/Ш Ниязов Е. Утегенов Е.Математика Лесбек Б.тәрбие сағаты Жанаева Мтәрбие сағаты Өмірбекова Гмузыка Байзахова СЕңбек Аламанов Ж.
Алтынбайкызы Г. 123А/215
Орыс тілі Дуйсебаева А. Жуманова С. 323/319тәрбие сағаты Есебаева Атәрбие сағаты Байбосынова Гән-күй (ү)(о)Ағылшын тілі Ельчибаева М.
Садықова А. 224/231
Жаратылыс тану Алибекова КАғылшын тілі Кетпенова Ж.Тохаева Г. 225/321Қазақ тілі Абайдуллаева Аинформатика Елемесова Н.Омарбекова А. 324/114Физика Туймелиева ААғылшын тілі Аманбай Қ.Дайрабаева Х. 221/233 География Рысбекова Ж.еңбек Хансейтова П.
Құратаев М.315/113
биология Жолдасова РОрыс тілі Накипбекова А.Еспулатова А.325/311Д/Ш Алибеков У.
Турғын П.
Тарих Кауменова АГеография Исмайлова М.домбыра (ү)(о)Ағылшын тілі Баратова С.
Мамыр Н.310/116
Д/Ш Жагипаров Т.
Белгібаев Б.
517:25-18:10Тәрбие сағаты Рысбекова Ж.Тәрбие сағаты Отемисова Т.Робото тех(ү)(о)Тәрбие сағаты Нұрмаханова А.тәрбие сағаты Қасымбекова С.тәрбие сағаты Аманбай Қ.табиғат сақ (ү)(о)жас математи (ү)(о)тәрбие сағаты Қуандық Нтабиғат сақ (ү)(о)жас лидер (ү)(о)жас лидер (ү)(о)тәрбие сағаты Тохаева Гтәрбие сағаты Мархабай Гжас лидер (ү)(о)ән-күй (ү)(о)Тәрбие сағаты Шпекбаева ЖансаяТәрбие сағаты Жұмаділлаева Мтәрбие сағаты Алибекова К.тәрбие сағаты Құттынбетова Атәрбие сағаты Дайрабаева Хтәрбие сағаты Даутбаева Бтәрбие сағаты Жолдасова Рдомбыра (ү)(о)тәрбие сағаты Баратова С.тәрбие сағаты Ділдабек Етәрбие сағаты Жолдасова Атәрбие сағаты Орал Нтәрбие сағаты Мамыр Нтәрбие сағаты Накипбекова Атәрбие сағаты Кауменова А
618:15-19:00
719:05-19:50
29/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/129/132/132/132/132/132/132/132/132/132/132/132/132/132/1
322324119123221119Б112109213212228214315317232227314215319318326220231230321211114110233229113235311123А320117115116119А
Құрбанқұлова ГүлшатРысбекова ЖазираОтемисова ТамараТұрғын ӨмірбекНұрмахан АйаруҚасымбекова СалтанатАманбай ҚұралайЕльчибаева МаржанБекеева ГүлданаҚосалбаева ЛяззатРахымбай ШынарҚуандық НұрзилаОрыазымбетова НұржаханКулдашова УрхияЖанаева МайраӨмірбекова ГүлхадишаТохаева ГүлнұрМархамбай ГулизаӘбуова АйгүлЕсебаева АйжанБайбосынова ГулнурЕлемесова НуржамалАбайдуллаева АйсұлуШпекбаева ЖансаяАрыстанова ЖауһарЖұмаділлаева МаржанАлибекова КамшатҚұттынбетова АсельДайрабаева ХалидаДаутбаева БалнұрЖолдасова РозаТохаева ГульбануБаратова СалтанатДілдәбек ЕрасылЖолдасова АйзадаОрал НүркенМамыр НоябринаНакипбекова АйнұрКауменова Айтолқын

ІІ ауысым сабақ кестесі