2021-2022 оқу жылындағы атқарылған жылдық есеп

2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ І ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҚ БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЕСЕБІ