Ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың оқытылу жағдайы