Инклюзивті білім алатын оқушылардың оқытылу жағдайы